Visie
In een arbeidsmarkt die vergrijst moet iedereen langer en meer werken. Bovendien is werk, behalve een bron van inkomsten, steeds meer een bron van persoonlijke ontwikkeling en vooruitgang. Zelf richting geven aan je loopbaan is van levensbelang want werk is immers een groot deel van je leven. Iedereen wil zich gelukkig voelen bij wat hij doet, iedereen heeft dromen en ambities, een eigen bestemming. Mijn visie op mensen en leven is holistisch. Ik geloof dat alles met elkaar samenhangt en dat je manier van denken, voelen en handelen niet los staat van je geluk en gezondheid. Hoe je met jezelf omgaat heeft grote invloed op je gedrag en de interactie met je omgeving.

Missie
Vanuit oprechte belangstelling in mensen richt ik me, samen met de cliënt, op het (her)vinden van het meest vitaliserende loopbaanperspectief dat én inspirerend én haalbaar is. Het doel van het traject is zicht te krijgen op verdere ontwikkeling en de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn. Zingeving en vitaliteit zijn belangrijke kenmerken van mijn manier van werken.

Oorsprong
Ik maak gebruik van alle aspecten waar ik in mijn leven mee te maken heb gehad: mijn intuïtie en inlevingsvermogen combineer ik met een zakelijke en resultaatgerichte manier van denken en handelen. Door mijn jarenlange ervaring met de arbeidsmarkt beschik ik over een groot netwerk en ben ik in staat om een adequate vertaalslag te maken van wens en idee naar werkelijkheid en doelstelling.